Hans Stødkilde Jørgensen, Lektor, dr.med. ved MR-ForskningsCentret, Aarhus Universitetshospital, Skejby, 8200 Aarhus N læs mere .. HER

Ansættelse:

1980: Cand.med. ved det Lægevidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
1995: Dr.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, “The Perfused, Isolated Brain. Description of a Preparation with Preserved Body Circulation

Forskningsledelse:

Har siden primo 1990 fungeret som forskningsleder ved ovennævnte. Afdelingen producerer 25 til 35 peer-reviewed publikationer per år. Har pt. 28 ph.d.-studerende tilknyttet.

Undervisning og vejlederopgaver indenfor de sidste fem år:

Prægraduat undervisning: Naturvidenskab, medicin, psykologi, ingeniørfaget;
Ph.d.- kurser: Magnetic Resonance, Molecular Imaging and Therapy, og Imaging Techniques for Stem Cells (OUH);
A-kurser: Radiologi, nyrefysiologi;
Konferencekurser: International Stem Cell School in Regenerative Medicine;
Prægraduat specialevejleder: Ingeniørfaget, psykologi, religionsvidenskab;
Ph.d.-vejledningsopgaver: Statistik, medicin, psykiatri, sprogvidenskab, psykologi, neurofysiologi;

Kursusarrangør: To løbende ph.d.-kurser ved AU( Magnetic Resonance og Molecular imaging and Therapy);

Socrates programme organizer: bilateral early stage researcher exchange with Tech. University of Lodz, PL;
Co-organizer of Marie Curie Training Site at dept. of Mathematical Sciences, University of Aarhus;
Co-organizer in ‘Telemedicine in European Health’ (Croatia);
Co-organizer in ‘Darwin and Evolution: Nature-Culture Interfaces’ (Spain);

Tillidsposter de sidste fem år:

Chairman in the Danish Society of Biomedical Engineering.
Board member at the Alexandra Institute – the IT Institute of Denmark.
Danish Representative and vice chair in the Technical Committee in Medicine and Health under the EU commission.
Chairman of E.U. COST BMBS domain committee since 2006 (granting and supervising 21 BMBS Actions now including more than 1500 EU researchers)
EU supervisor in two specific COST programs on 1) cerebral degenerative diseases and 2) on Brain Connectivity.
Danish management committee member in COST B11: Texture analysis of MRI.
Danish management committee member in COST B21: The interpretation of basic chemical or structural properties in tissue with relevance for the MR-signal.
Board member in the Cost trans-domain representing bio-sciences and bio-medicine.
Observer in the European Research Council under the European Research Foundation.

Videnskabelig produktion: 128 peer reviewed publikationer og 11 bogkapitler