Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Home Samarbejdspartnere Hans Stødkilde Jørgensen MR Centret Skejby

Hans Stødkilde Jørgensen

Email Udskriv PDF

Hans Stødkilde Jørgensen, Lektor, dr.med. ved MR-ForskningsCentret, Aarhus Universitetshospital, Skejby, 8200 Aarhus N   læs mere .. HER                                    

  

Ansættelse: 

 • 1980: Cand.med. ved det Lægevidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
 • 1995: Dr.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, "The Perfused, Isolated Brain. Description of a Preparation with Preserved Body Circulation

Forskningsledelse:

 • Har siden primo 1990 fungeret som forskningsleder ved ovennævnte. Afdelingen producerer 25 til 35 peer-reviewed publikationer per år. Har pt. 28 ph.d.-studerende tilknyttet.

Undervisning og vejlederopgaver indenfor de sidste fem år:

 • Prægraduat undervisning: Naturvidenskab, medicin, psykologi, ingeniørfaget;
 • Ph.d.- kurser: Magnetic Resonance, Molecular Imaging and Therapy, og Imaging Techniques for Stem Cells (OUH);
 • A-kurser: Radiologi, nyrefysiologi;
 • Konferencekurser: International Stem Cell School in Regenerative Medicine;
 • Prægraduat specialevejleder: Ingeniørfaget, psykologi, religionsvidenskab;
 • Ph.d.-vejledningsopgaver: Statistik, medicin, psykiatri, sprogvidenskab, psykologi, neurofysiologi;

Kursusarrangør: To løbende ph.d.-kurser ved AU( Magnetic Resonance og Molecular imaging and Therapy);

 •  Socrates programme organizer: bilateral early stage researcher exchange with Tech. University of Lodz, PL;
 •  Co-organizer of Marie Curie Training Site at dept. of Mathematical Sciences, University of Aarhus;
 •  Co-organizer in 'Telemedicine in European Health' (Croatia);
 •  Co-organizer in 'Darwin and Evolution: Nature-Culture Interfaces' (Spain);

Tillidsposter de sidste fem år:

 • Chairman in the Danish Society of Biomedical Engineering.
 • Board member at the Alexandra Institute – the IT Institute of Denmark.
 • Danish Representative and vice chair in the Technical Committee in Medicine and Health under the EU commission.
 • Chairman of E.U. COST BMBS domain committee since 2006 (granting and supervising 21 BMBS Actions now including more than 1500 EU researchers)
 • EU supervisor in two specific COST programs on 1) cerebral degenerative diseases and 2) on Brain Connectivity.
 • Danish management committee member in COST B11: Texture analysis of MRI.
 • Danish management committee member in COST B21: The interpretation of basic chemical or structural properties in tissue with relevance for the MR-signal.
 • Board member in the Cost trans-domain representing bio-sciences and bio-medicine.
 • Observer in the European Research Council under the European Research Foundation.

Videnskabelig produktion: 128 peer reviewed publikationer og 11 bogkapitler

Senest opdateret: Tirsdag, 05. Juli 2020 10:23  

Nyheder

Artikel om Resveratrol projektet i Jyllandsposten

D. 9/10-2020 bragte Jyllandsposten en artikel omkring Resveratrol projektet i søndagstillægget "Newton". Projektleder Steen Bønløkke Pedersen og medlem af styregruppen Lars Porskjær er interviewet til artiklen, som fint beskriver hvilke effekter af resveratrol der hidtil er påvist i gnavere og i cellestudier. Målet med disse omfattende undersøgelser af resveratrol er nu at påvise samme effekter hos mennesker. Såfremt forventningerne indfries, vil det være et afgørende gennembrud, både samfundsøkonomisk og for den enkelte patient.

 
LIRMOI-1 og LIRMOI-2

De første forsøgspersoner er nu inkluderet i Studie 1 og Studie 2. Endelige aftaler med de forskellige samarbejdspartnere tager efterhånden form, og snart kører projektet forhåbentligt på skinner med inkludering af 2-3 forsøgspersoner per uge.

Kontakt os endelig ved spørgsmål HER eller mail til:

Marie Juul Ørnstrup: 

Thomas Nordstrøm Kjær:  

 
Clinical Trials

Studie 1 og studie 2, som omhandler undersøgelser af resveratrols mulige beskyttende effekter på sygdomme forbundet med overvægt, er nu registrerede på Clinical Trials. Clinical Trials er en stor amerikansk database, hvor alle undersøgelser, som foretages i mennesker, skal indrapporteres før undersøgelserne påbegyndes. Baggrunden er, at man derved kan sikre sig, at alle oplysninger om undersøgelserne er offentligt tilgængelige. 

 
Klaringsrapport omkring brug af resveratrol

En af partnerene i LIRMOI projekterne Ole Vang, lektor ved Roskilde Universitet har ledet en gruppe der netop har udgivet en klaringsrapport omkring brug af resveratrol. Denne kan læses HER.

Konklusionen er at man bør afvente gode undersøgelser i mennesker, inden man øger indtaget af resveratrol ud over det der kan indtages ved at spise almindelig kost.

 
PhD-forsvar ved Jens Ølholm Larsen
Læge Jens Ølholm Larsen har netop holdt PhD-forsvar med titlen "Effect of resveratol and fatty acids on inflammation and adipose tissue"

Jens har undersøgt effekten af resveratrol på fedtvævets betændelsestilstand og fundet at tilsætning af resveratrol til fedtvæv hæmmer udskllelsen af de såkaldte adipokiner fra fedtvævet. Desuden påviste han at resveratrol behandling af rotter som fik et højt fedtindhold i kosten fuldstændig kunne beskytte disse dyr mod udvikling af fedtlever. Endelig kunne han påvise at forskellige fedtsyrer tilsat direkte til fedtcellerne ikke påvirkede graden af betændelse (inflammation) i fedtcellerne, hvorimod de samme fedtsyrer havde en kraftig inflammatorisk effekt i makrofager (hvide blodceller). Disse fund peger således på at resveratrol i hvert fald i celleforsøg ser ud til at kunne have en hæmmende effekt på fedtvævets inflammation (betændelse). Så disse fund støtter den hypotese som ligger til grund for de store kliniske forsøg som er beskrevet på disse sider.

 
Pressemeddelelse fra Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har netop udsendt pressemeddelse omkring bevillingen på 19 mill kr fra Statens Strategiske Forskningsråd, læs mere HER. Her fremgår det blandt andet at forskere fra SDU skal isolere store mængder af nedbrydningsprodukter af resveratrol, såldes at vi kan undersøge de biologiske effekter af disse.