Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home PhD-studerende og post doc. Yulia Shchepotkina

Yulia Shchepotkina

Email Udskriv PDF

Yulia Shchepotkina er ansat som PhD-studerende på SDU ved Lars Porskjær Christensen. 

 

Yulia Shchepotkina har en bachelorgrad og en kandidatgrad i kemiteknologi og bioteknologi fra "D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia”, Moskva, Rusland med topkarakterer.

Hun er naturstofkemiker og har desuden indsigt i molekylærbiologi og bioteknologi, og skal stå for LC-MS målinger af resveratrol og resveratrol metabolitter i blod, fedt-, muskel, og leverprøver fra de store kliniske undersøgelser.

 

Information til mulige forsøgsdeltagere

Projektansvarlige


Nyheder

Nyt studie tyder på at Resveratrol også virker på mennesker

Et nyt Hollandsk studie finder at resveratrol har samme gavnlige effekter hos mennesker, som der tidligere er påvist i dyr og gærceller.  Forskerene har undersøgt resveratrols effekter på 11 overvægtige mænd, som er behandlet i 30 dage med en lille dosis resveratrol. De finder bl.a. at insulin følsomheden forbedres, fedtindholdet i leveren falder, samt blodtrykket og graden af inflammation i blodet falder. Læs artiklen her.

Disse fund styrker vore forventninger til resveratrols evne til at forebygge fedmerelaterede sygdomme, og gør det endnu vigtigere at finde ud af om effekten fortsat er tilstede ved kronisk brug (derfor undersøger vi effekter gennem i et år). Endvidere benytter vi en noget større dosis resveratrol, så vi håber at kunne finde endnu kraftigere effekter.

 
Artikel om Resveratrol projektet i Jyllandsposten

D. 9/10-2020 bragte Jyllandsposten en artikel omkring Resveratrol projektet i søndagstillægget "Newton". Projektleder Steen Bønløkke Pedersen og medlem af styregruppen Lars Porskjær er interviewet til artiklen, som fint beskriver hvilke effekter af resveratrol der hidtil er påvist i gnavere og i cellestudier. Målet med disse omfattende undersøgelser af resveratrol er nu at påvise samme effekter hos mennesker. Såfremt forventningerne indfries, vil det være et afgørende gennembrud, både samfundsøkonomisk og for den enkelte patient.

 
LIRMOI-1 og LIRMOI-2

De første forsøgspersoner er nu inkluderet i Studie 1 og Studie 2. Endelige aftaler med de forskellige samarbejdspartnere tager efterhånden form, og snart kører projektet forhåbentligt på skinner med inkludering af 2-3 forsøgspersoner per uge.

Kontakt os endelig ved spørgsmål HER eller mail til:

Marie Juul Ørnstrup: 

Thomas Nordstrøm Kjær:  

 
Clinical Trials

Studie 1 og studie 2, som omhandler undersøgelser af resveratrols mulige beskyttende effekter på sygdomme forbundet med overvægt, er nu registrerede på Clinical Trials. Clinical Trials er en stor amerikansk database, hvor alle undersøgelser, som foretages i mennesker, skal indrapporteres før undersøgelserne påbegyndes. Baggrunden er, at man derved kan sikre sig, at alle oplysninger om undersøgelserne er offentligt tilgængelige. 

 
Klaringsrapport omkring brug af resveratrol

En af partnerene i LIRMOI projekterne Ole Vang, lektor ved Roskilde Universitet har ledet en gruppe der netop har udgivet en klaringsrapport omkring brug af resveratrol. Denne kan læses HER.

Konklusionen er at man bør afvente gode undersøgelser i mennesker, inden man øger indtaget af resveratrol ud over det der kan indtages ved at spise almindelig kost.

 
PhD-forsvar ved Jens Ølholm Larsen
Læge Jens Ølholm Larsen har netop holdt PhD-forsvar med titlen "Effect of resveratol and fatty acids on inflammation and adipose tissue"

Jens har undersøgt effekten af resveratrol på fedtvævets betændelsestilstand og fundet at tilsætning af resveratrol til fedtvæv hæmmer udskllelsen af de såkaldte adipokiner fra fedtvævet. Desuden påviste han at resveratrol behandling af rotter som fik et højt fedtindhold i kosten fuldstændig kunne beskytte disse dyr mod udvikling af fedtlever. Endelig kunne han påvise at forskellige fedtsyrer tilsat direkte til fedtcellerne ikke påvirkede graden af betændelse (inflammation) i fedtcellerne, hvorimod de samme fedtsyrer havde en kraftig inflammatorisk effekt i makrofager (hvide blodceller). Disse fund peger således på at resveratrol i hvert fald i celleforsøg ser ud til at kunne have en hæmmende effekt på fedtvævets inflammation (betændelse). Så disse fund støtter den hypotese som ligger til grund for de store kliniske forsøg som er beskrevet på disse sider.