Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Marie Juul Ørnstrup

Email Udskriv PDF

marieMarie Juul Ørnstrup er uddannet cand. med. ved Aarhus Universitet i 2008.Hun opstartede sit ph.d. projekt i august 2020, hvor fokus er resveratrols effekter på knoglevæv.

Fedme er forbundet med flere følgesygdomme, heriblandt nedsat knoglestyrke. En mulig årsagssammenhæng er den kroniske inflammation (low-grade inflammation) som findes i vævet hos overvægtige. 
I forsøg med overvægtige gnavere er det vist, at overvægt medførte øget inflammation, og deraf følgende negativ indvirkning på knoglevævet. Resveratrol kan hæmme inflammationen hos gnavere, og formentligt også hos mennesker, og formodes derfor at kunne forhindre knogleskørhed hos denne risikogruppe. Hypotesen understøttes af det faktum, at resveratrol hæmmer nogle bestemte signalveje i kroppen som vanligvis fører til knoglenedbrydning. En tilsvarende hæmning er netop virkningsmekanismen bag et af de nyeste gennembrud indenfor behandling af knogleskørhed.
De forsøg der hidtil er lavet med resveratrol har primært koncentreret sig om effekten på fedt- og sukker-omsætning, og kun korterevarende forsøg er gennemført med mennesker. Knogleeffekterne er mindre velundersøgt, og generelt mangler der solid dokumentation for resveratrols effekter i den menneskelige organisme.
I dette omfattende studie LIRMOI er Marie Juul Ørnstrups opgave at undersøge resveratrols effekter specielt på knoglevæv.

PhD projektet er to-delt med et stort klinisk forsøg og et celle-studie.

Det kliniske studie

Det kliniske projekt er en del af Studie 1 som udføres i samarbejde med PhD-studerende Thomas Kjær.

72 mandlige forsøgsdeltagere opdeles tilfældigt i 3 grupper.

Gruppe 1:    Resveratrol 500mg gange 2 dagligt i 4 måneder

Gruppe 2:    Resveratrol 75mg gange 2 dagligt i 4 måneder

Gruppe 3:    Placebo (uvirksom tablet) 1 stk gange 2 dagligt i 4 måneder

Hverken deltagerne selv eller de forsøgsansvarlige læger ved hvem der tilhører hvilken gruppe før forsøget er afsluttet.

Det fulde undersøgelsesprogram for hver enkelt forsøgsdeltager kan findes HER og kriterier for deltagelse findes HER. 

Ønsker du at deltage eller høre mere klik HER

Marie Juul Ørnstrups projekt tager afsæt i resultater fra

  • Markører for inflammation i blod og knoglemarv
  • Markører for knogleomsætning i blod og knoglemarv
  • Knoglemineralindhold i lænderyg og hofte
  • Knoglestruktur bedømt ved CT-scanning af underarm, underben, hofte og 2. lændehvirvel.

Cellestudiet

Cellestudiet er to-delt og udføres på hhv. knoglemarv og blod fra 20 unge raske donorer.

  • De knogleopbyggende celler udvindes fra knoglemarven, og regulering af knogleomsætning og inflammationsgrad undersøges før og efter tilførsel af enten resveratrol eller placebo (uvirksomt stof).
  • De knoglenedbrydende celler dyrkes fra blodet, og regulering af knogleomsætning undersøges efter tilførsel af enten resveratrol eller placebo (uvirksomt stof)

Mål:

Med et veltilrettelagt studie af resveratrols effekter på menneskers knoglevæv, i form af både klinisk studie og cellestudier, kan det formentligt afgøres hvorvidt resveratrol har en forebyggende effekt mod knogleskørhed hos overvægtige mænd, og i givet fald igennem hvilken mekanisme det sker.

Det vil være et stort gennembrud hvis dette naturligt forekommende kosttilskud viser sig effektivt, men uanset resultatet er det vigtigt endelig at få afklaring på netop dette.

Senest opdateret: Søndag, 11. marts 2020 07:22  

Information til mulige forsøgsdeltagere

Projektansvarlige


Nyheder

Resveratrol studier gennemført

Studie 3 om resveratrol effekter på fedtlever har nu afsluttet sidste forsøgsperson. Således er alle studierne 1-4 nu succesfuldt gennemført. Den første artikel omkring effekter på knoglevæv er lige på trapperne, og de øvrige er under udarbejdelse.

 
Studie omkring overvægtsoperationer lukker

Desvære har vi ikke kunnet finde tilstrækkelig med frivillige som skulle opereres pga af overvægt. Derfor kan vi simpelthen ikke nå at gennemføre studiet, hvor vi ønskede at undersøge effekten af Resveratrol hos personer der skulle opereres pga deres overvægt. Studiet lukker derfor nu.

Vi er stadig på udkig efter frivillige som har fedtlever sygdom, for at undersøge om Resveretrol har betydning her. 

 
Nyt studie i forbindelse med fedmeoperationer

Endnu et resveratrol studie er søsat. Studie 4b undersøger fedtomsætning, særligt i leveren, i forbindelse med fedmeoperationer - og effekten af resveratrolbehandling forud for operationen. Er du kvinde og indstillet til fedmeoperation, og er du interesseret i dette studie kan du kontakte Forsøgsansvarlig læge  Marianne Kjær Poulsen på  eller tlf: 28 72 19 03. 

 
Studie 4 lukker også snart for inklusion

Studie 4 mangler kun 1 forsøgsperson mere inden der lukkes for inklusion. Hovedparten af deltagerene er allerede afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i Studie 4 eller Studie 3 kan du tilmelde dig her.

 
Sidste forsøgsperson i studie 1 er afsluttet

Forsøgsperson nr 76, og dermed sidste i Studie 1, er netop afsluttet. Efter sommerferien starter det store arbejde med analysering af data (scanninger, blodprøver og vævsprøver). Vi ser frem til at få svar på vores spørgsmål omkring hvorledes resveratrol påvirker overvægtige mænds fedt-, muskel- og knogle- væv og omsætningen heraf. Og vi vil varmt takke alle vores forsøgspersoner for deltagelsen! 

 
RSV modvirker betændelse i fedtvæv pga lavt iltindhold

Vi har netop publiseret et nyt studie der underbygger vores ide, at resveratrol har gavnlige effekter i fedtvævet. I det nye studie har vi dyrket fedtvæv fra mennesker ved et lavt iltindhold (for at efterligne det lave iltmængde der er i fedtvæv hos overvægtige). Når fedtvævet dyrkes under disse forhold reagerer det ved at blive lidt inflammeret, og denne inflammation kunne fuldstændig hæmmes ved påvirkning med resveratrol. Artiklen kan læses HER

Disse fund underbygger således meget fint de tanker der er om virkningen af resveratrol i forbindelse med disse livsstilssygdomme.