Studierne kan kun gennemføres gennem det store arbejde de mange PhD-studerende lægger i projekterne. De PhD-studerende gennemfører en 3 årig PhD-uddannelse mens de står for projekterne. De kommer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, hvilket medvirker til at udvikle og styrke projektet.

  • Vi har således ansat PhD-studerende som er uddannede læger, de tager sig af de kliniske projekter, og udtager de forskellige vævsprøver.
  • Desuden har vi ansat PhD-studerende og postdoc der er uddannet molekylærbiologer eller ingeniør. De står for undersøgelserne af virkningen af resveratrol på mitokondriefunktionen, måling af resveratrol og dets metabolitter, samt for undersøgelser af hvilke signalveje inde i den enkelte celle der påvirkes af resveratrol.

På disse sider kan du læse mere om de forskellige PhD-projekter og hvem der står for dem.