På disse sider vil du kunne læse mere om de enkelte forsøg.

  • Oplysninger om baggrunden for forsøgene
  • Hvilke undersøgelser der vil blive foretaget
  • Oversigt over det forventede tidsforbrug såfremt du deltager i forsøget.
  • Vigtig information fra videnskabsetisk komite omkring dine rettigheder som forsøgsperson “Før du beslutter dig”
  • Hvordan du kan kontakte os for yderligere information og tilmelding

Det er i forsøgsdyr beskrevet rigtig mange effekter af resveratrol, vi ønsker at finde ud hvilke effekter resveratrol har hos mennesker. For at kunne undersøge flest muligt af disse mange effekter har vi fire forskellige projekter, som man kan tilmelde sig.


Studie 1. AFSLUTTET
Her undersøges effekter af resveratrol på fedtvæv, muskelvæv og knogler efter 4 måneders behandling.
Du kan deltage hvis du er:

  • Mand mellem 30 og 60 år
  • Overvægtig BMI>30 eller taljeomfang >94
  • Har komplikationer til overvægten, som forhøjet blodtryk, for lavt HDL-kolesterol, forhøjet triglycerid eller forhøjt blodsukker

Studie 2. AFSLUTTET

Nøjagtig samme projekt som Studie 1, dog skal man tidsmæssigt kunne afsætte ekstra en hel dag i starten af projektet og en dag når det afsluttes. På disse to dage bestemmes insulinfølsomheden meget præcist, Derudover er det nøjagtig samme undersøgelser og behandling som i Studie 1.


Studie 3. ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges effekter af resveratrol på fedtmængden i leveren hos mænd med øget fedt i leveren efter et halvt års behandling.


Studie 4. ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges effekten af resveratrol på fedtomsætningen (og sukkeromsætningen) i kroppen, og om påvirkning af fedtomsætningen har betydning for leverens fedtindhold. Effekten vurderes efter et halvt års behandling.


Studie 4b. ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges om resveratrol behandling har en positiv indflydelse på det “farlige” fedt, dvs det fedt der findes inde i bughulen. I forbindelse med overvægtsoperationer (gastrisk bypass) udtages lidt fedt under operationen.

Du kan deltage hvis du skal have foretaget en overvægtsoperation.