Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Home Info om forsøgene
Email Udskriv PDF

 


På disse sider vil du kunne læse mere om de enkelte forsøg.

 • Oplysninger om baggrunden for forsøgene
 • Hvilke undersøgelser der vil blive foretaget
 • Oversigt over det forventede tidsforbrug såfremt du deltager i forsøget.
 • Vigtig information fra videnskabsetisk komite omkring dine rettigheder som forsøgsperson "Før du beslutter dig"
 • Hvordan du kan kontakte os for yderligere information og tilmelding
Det er i forsøgsdyr beskrevet rigtig mange effekter af resveratrol, vi ønsker at finde ud hvilke effekter resveratrol har hos mennesker. For at kunne undersøge flest muligt af disse mange effekter har vi fire forskellige projekter, som man kan tilmelde sig.
 

Studie 1.               AFSLUTTET
Her undersøges effekter af resveratrol på fedtvæv, muskelvæv og knogler efter 4 måneders behandling.
Du kan deltage hvis du er:
 • Mand mellem 30 og 60 år
 • Overvægtig BMI>30 eller taljeomfang >94
 • Har komplikationer til overvægten, som forhøjet blodtryk, for lavt HDL-kolesterol, forhøjet triglycerid eller forhøjt blodsukker
 

Studie 2.               

AFSLUTTET

Nøjagtig samme projekt som Studie 1, dog skal man tidsmæssigt kunne afsætte ekstra en hel dag i starten af projektet og en dag når det afsluttes. På disse to dage bestemmes insulinfølsomheden meget præcist, Derudover er det nøjagtig samme undersøgelser og behandling som i Studie 1.
 

Studie 3.                

ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges effekter af resveratrol på fedtmængden i leveren hos mænd med øget fedt i leveren efter et halvt års behandling.
 
 

Studie 4.               ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges effekten af resveratrol på fedtomsætningen (og sukkeromsætningen) i kroppen, og om påvirkning af fedtomsætningen har betydning for leverens fedtindhold. Effekten vurderes efter et halvt års behandling.

 

Studie 4b.            ER NU ÅBEN FOR TILMELDING

Her undersøges om resveratrol behandling har en positiv indflydelse på det "farlige" fedt, dvs det fedt der findes inde i bughulen. I forbindelse med overvægtsoperationer (gastrisk bypass) udtages lidt fedt under operationen.

Du kan deltage hvis du skal have foretaget en overvægtsoperation.


 

 


 

Nyheder

Resveratrol studier gennemført

Studie 3 om resveratrol effekter på fedtlever har nu afsluttet sidste forsøgsperson. Således er alle studierne 1-4 nu succesfuldt gennemført. Den første artikel omkring effekter på knoglevæv er lige på trapperne, og de øvrige er under udarbejdelse.

 
Studie omkring overvægtsoperationer lukker

Desvære har vi ikke kunnet finde tilstrækkelig med frivillige som skulle opereres pga af overvægt. Derfor kan vi simpelthen ikke nå at gennemføre studiet, hvor vi ønskede at undersøge effekten af Resveratrol hos personer der skulle opereres pga deres overvægt. Studiet lukker derfor nu.

Vi er stadig på udkig efter frivillige som har fedtlever sygdom, for at undersøge om Resveretrol har betydning her. 

 
Nyt studie i forbindelse med fedmeoperationer

Endnu et resveratrol studie er søsat. Studie 4b undersøger fedtomsætning, særligt i leveren, i forbindelse med fedmeoperationer - og effekten af resveratrolbehandling forud for operationen. Er du kvinde og indstillet til fedmeoperation, og er du interesseret i dette studie kan du kontakte Forsøgsansvarlig læge  Marianne Kjær Poulsen på  eller tlf: 28 72 19 03. 

 
Studie 4 lukker også snart for inklusion

Studie 4 mangler kun 1 forsøgsperson mere inden der lukkes for inklusion. Hovedparten af deltagerene er allerede afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i Studie 4 eller Studie 3 kan du tilmelde dig her.

 
Sidste forsøgsperson i studie 1 er afsluttet

Forsøgsperson nr 76, og dermed sidste i Studie 1, er netop afsluttet. Efter sommerferien starter det store arbejde med analysering af data (scanninger, blodprøver og vævsprøver). Vi ser frem til at få svar på vores spørgsmål omkring hvorledes resveratrol påvirker overvægtige mænds fedt-, muskel- og knogle- væv og omsætningen heraf. Og vi vil varmt takke alle vores forsøgspersoner for deltagelsen! 

 
RSV modvirker betændelse i fedtvæv pga lavt iltindhold

Vi har netop publiseret et nyt studie der underbygger vores ide, at resveratrol har gavnlige effekter i fedtvævet. I det nye studie har vi dyrket fedtvæv fra mennesker ved et lavt iltindhold (for at efterligne det lave iltmængde der er i fedtvæv hos overvægtige). Når fedtvævet dyrkes under disse forhold reagerer det ved at blive lidt inflammeret, og denne inflammation kunne fuldstændig hæmmes ved påvirkning med resveratrol. Artiklen kan læses HER

Disse fund underbygger således meget fint de tanker der er om virkningen af resveratrol i forbindelse med disse livsstilssygdomme.