Antal personer

Oversigt over antal forsøgspersoner som er med i projekterne
Projekt Antal personer som lige nu er i studiet Antal personer som har fuldført Vi mangler fortsat at finde
Studie 1 og 2 76 76 0
Studie 3 33 33 0
Studie 4 24 24 0

Her er der mulighed for at tilmelde sig til verdens største undersøgelser af rødvinsstoffet resveratrols;evne til at beskytte mod udvikling af flere livsstilssygdomme forbundet med overvægt.

Dette er den officielle hjemmeside for projekterne “LIRMOI” der undersøger om resveratrol kan beskytte mod udvikling af flere af de følgesygdomme der ses ved overvægt.

Resveratrol findes naturligt i vores kost, specielt visse bær og rødvin indeholder større mængder af stoffet. I mange forskellige organismer ved man at resveratrol har positive effekter. Følgende effekter er således tidligere påvist i dyr og gærceller:

 • Øger livslængden
 • Bremser aldring
 • Bedre insulinfølsomheden
 • Hæmmer udvikling af fedtaflejring i leveren
 • Beskytter generelt mod udvikling af følgesygdomme til overvægt
 • Forbedrer knoglestyrken

Dette er alt sammen virkninger som kunne være vigtige hos mennesker – men der foreligger ingen eller kun meget få undersøgelse af disse effekter hos mennesket.

Statens Strategiske Forskningsråd har derfor givet en stor bevilling for at vi kan foretage forsøg med resveratrol i mennesker. På disse sider kan du læse mere om projekterne, samt tilmelde dig hvis du ønsker at være forsøgsperson i disse undersøgelser.

Forsøgene bliver verdens største og mest tilbundsgående undersøgelser af resveratrols virkninger i mennesker, og vil give afgørende ny viden om hvordan vi kan benytte resveratrol i behandlingen og forebyggelsen af følgesygdomme til overvægt.

Projekterne er et samarbejde mellem tre danske universiteter og det danske firma Fluxome.

Aarhus Universitet Syddansk Universitet Fluxome Roskilde Universitet Det Strategiske Forskningsråd

Projektet er støttet af Statens Strategiske forskningsråd med godt 19 mill kr.

Studie 4b

Deltagere søges til videnskabeligt forsøg:Undersøgelser af om rødvinsstoffet resveratrol kan forebygge følgesygdomme til overvægt

For at kunne deltage skal du:

 • Være kvinde mellem 25-60 år, som ikke er i overgangsalderen og du må ikke være eller blive gravid i denne periode
 • Være svært overvægtig (BMI > 35 kg/m2) og have mindst en af følgende: blodtryksforhøjelse eller forhøjet kolesterol
 • Være henvist til fedmeoperation
 • Ingen aktuel sygdom fraset blodtryksforhøjelse eller forhøjet kolesterol
 • Kun medicinforbrug for ovenstående lidelser
 • Være ikke-ryger og ikke indtage mere end 14 genstande ugentligt
 • Ingen aktuel eller tidligere ondartet sygdom
 • Ikke have deltaget i forsøg involverende radioaktive stoffer indenfor de sidste 6 måneder.

Forsøget foregår på:

Århus Sygehus
Medicinsk Forskningslaboratorium, Medicinsk Afdeling MEA
Nørrebrogade 44, bygning 3b i kælderen
8000 Århus C

Forsøget omhandler:

Overvægt er forbundet med høj forekomst af fedtlever, sukkersyge og hjertekarsygdom. Resveratrol bedrer sukker-og fedtomsætningen hos overvægtige dyr. Vi søger i dette videnskabelige forsøg at svare på, om det også gør sig gældende hos mennesket, og således om resveratrol kan bruges som supplement til behandling af svær overvægt. Forsøget afdækker også de forskellige vævs betydning for denne regulering.

Forsøget indbefatter 4 besøg. Først et screeningsbesøg for at bekræfte, at du opfylder betingelserne. Der tages så en blodprøve, som bruges ved første forsøgsdag.Forsøgsdage foretages før og efter behandlingen med enten resveratrol eller et inaktivt stof i 1 måned forud for planlagt fedmeoperation. Under begge forsøgsdage tages løbende blodprøver og vævsprøver fra fedtvæv på mave og lår i forbindelse med indgivelsen af forskellige sporstoffer til undersøgelse af kroppens sukker- og fedtomsætning. Sidste besøg består af en blodprøve, som udtages en uge før sidste forsøgsdag, da den skal bruges her. Som en sikkerhedsforanstaltning undersøges ligeledes for graviditet forud for begge forsøgsdage.

På operationsdagen mens du er bedøvet udtages små vævsprøver fra fedtvæv på mave og lår, fra fedtvæv mellem organerne og fra leveren. Fedtoptagelsen i de forskellige fedtvæv og i levervæv kan herved bestemmes. Endvidere undersøges effekten af resveratrol på vævene ved at undersøge reguleringen af forskellige gener i disse prøver.

Godtgørelse ydes: 2000kr

Mere detaljeret information om studie 4b kan findes HER

For yderligere information kontakt:

Forsøgsansvarlige læger og PhD-studerende:
Læge og Ph.d.-studerende Marianne Kjær Poulsen
Tlf.: 78 46 20 71 / 28 72 19 03
E-mail: maiapols@rm.dk
Eller udfyld kontaktformular HER

Studie 3

Nu muligt at timelde sig

Deltagere søges til videnskabelig forsøg:

Undersøgelse af om rødvinsstoffet resveratrol kan bruges til behandling af leverpåvirkning som følge af overvægt.For at kunne deltage skal du:

 • være ældre end 18 år
 • være let eller svært overvægtig (BMI ≥ 25kg/cm2)
 • have leverpåvirkning som følge heraf, dvs. fund af forhøjede levertal i en blodprøve uden fund af andre årsager hertil. Din læge kan vejlede dig herom.
 • generelt ikke indtage mere end 11 genstande alkohol om ugen, hvis du er mand, og 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde.
 • ikke lide af anden svær sygdom

Forsøget foregår på:
Århus Sygehus
Medicinsk Afdeling V
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Forsøget omhandler:

Overvægt er forbundet med høj forekomst af fedtleversygdom foruden øget risiko for bl.a. sukkersyge og hjertekarsygdom. I laboratorie- og dyreforsøg tyder det på, at kosttilskuddet resveratrol, der bl.a. findes i rødvin, kan ændre disse forhold.

Vi søger i dette videnskabelige forsøg at svare på, om det også gør sig gældende hos mennesker og således om resveratrol kan bruges i behandlingen af fedtleversygdom. Mere detaljeret information kan findes HER

Forsøget forventes opstartet i efteråret 2020, og ved deltagelse skal der indtages resveratroltabletter eller placebo over et halvt år. Der ydes kompensation for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

For yderligere information kontakt:

Læge og PhD-studerende Sara Heebøll

Tlf: 27338050

Eller udfyld kontaktformular HER